Geschiedenis

Geschiedenis

Na de WOII werd vanuit de R.K. Kerkbestuur van de H. Michaël de jeugdverenging Jong Nederland Thorn voor de jongens opgericht en jeugdverenging de Gidsen opgericht voor de meiden. In de jaren 70 zijn deze twee aparte verenigingen gemengd verder gegaan onder de naam Jong Nederland Thorn.

In dezelfde periode is het geeft de R.K Kerk de opdracht om het, inmiddels versleten gebouw van de Gidsen, te restaureren. In 1975 is het Jeugdhuis een feit en wordt door stichting Jeugdhuis Thorn na twee jaar overgedragen aan de gemeente.

Bladzijde uit de notulen uit 1979 waarin Stichting Jeugdhuis Thorn zich opheft en het Jeugdhuis overdraagt aan de gemeente Thorn.

De gemeente heeft bij de overdracht belooft dat het Jeugdhuis ten alle tijden zou dienen waar het initieel voor bedoeld was, namelijk “een plek waar jeugdigen en jongeren in hun vrije tijd op gevarieerde mogelijkheden ontspanning en ontplooiing aangeboden krijgen”

Naast Jong Nederland Thorn bestonden er in deze periode ook nog de jongerensoos Kalypso en het kindervakantiewerk. In maart 1993 zijn deze drie onder begeleiding van Martin (Bud) Pasmans en Rob Bongers samengesmolten tot één: stichting Jeugdwerk Thorn. In deze jaren bloeide Jeugdwerk Thorn op tot een jeugdverenging met een ledenaantal om trots op te zijn.
Zomerkamp ‘Tijdmachine’ te Kessel-Eik in 1995

In december 2006 kreeg Jeugdwerk Thorn als huurder van het Jeugdhuis officieel te horen dat er tot juli 2007 een ‘ingrijpende verbouwing’ zou plaats vinden en tijdelijk elders vervangende huisvesting aangeboden werd. De verbouwing werd zo ingrijpend en subsidietrajecten zo complex dat de gemeente de verbouwing heeft gestaakt en het Jeugdhuis, in 1975 nog helemaal gerestaureerd, achterliet als een ruïne.

Jeugdwerk Thorn werd tijdelijk opgevangen in de aula van Kreato, al haar materieel zoals slaaptenten en jongerensoosmaterialen werden opgeslagen bij Starlift. Dit alles in tijdelijke aard tot de bouw van de brede maatschappelijke voorziening, een traject waarin Jeugdwerk Thorn al eerder bij betrokken werd maar nooit van de grond kwam. In 2007 wordt er een nieuwe start gemaakt voor de “Brede school” vanuit de nieuwe gemeente Maasgouw en hierin wordt Jeugdwerk Thorn één van de vijf kernpartners.

Ontwerpfase van de bredeschool waarin vrijwilliger Danny actief betrokken was.

In de zomer van 2012 gaat Kreato failliet en wordt Jeugdwerk Thorn voor de tweede maal in 6 jaar tijd dakloos. Na 10 maanden gesprekken gevoerd te hebben met gemeente, provincie, instellingen, pandeigenaren en meelevende burgers van Thorn is er uiteindelijk een oplossing gevonden waar zowel de gemeente als Jeugdwerk Thorn tevreden over kunnen zijn.

De verhuizing vond plaats tijdens het hemelvaartweekend 2013 waarin Jeugdwerk Thorn zich op drie verschillende locaties uitstrekt, namelijk een tweetal garageboxen voor opslag van al het jaarlijks benodigde materieel, buitenspel materialen bij het weiland aan de Notenbeemd en een pand aan de Ittervoorterweg voor alle binnen activiteiten.

In april 2015 is het voor Jeugdwerk Thorn dan eigenlijk mogelijk te verhuizen naar De Wieken. Een hele klus!

Vrijwilliger Jasper hard aan het werk tijdens de verhuizing

Na een weekend van sjouwen door alle vrijwilligers en extra hulp zijn we dan eindelijk gesetteld. Klaar voor de opening op 9 april 2015!

Back To Top